Stĺpek po našem

strýco Lajo / September 2004 / Prečítané 1771 krát
Dovolte mi, abych hnet na začátku podzekoval šeckým, kerý si ten predešlý stĺpek dokázali prečítat a dokonca sa aj ozvaly. Zatát len samé pozitývne ohlasy, aj ket je pravda, že sem vlastne ešče nyšt vážne nenapísal. Podzekováný patrý aj tým, kerý sa neozvali a ostatných vyzývam: ket nebudete nečemu rozumet, klydne sa ozvyte. A klydne nech sa ozvú aj tý, kerý si myslá, že to je úplne ináč, jako čítajú.
   Fčúl bych si scel trocha ulevyt ze svojho lokálpatrijotyzmu, lebo mám taký pocit, že aj ket né na svece, tak na Slovensku neny lepšé mesto jako Pezinek. Né, že by bolo šecko bes chyby, to any zdaleka né, ale prectafte si len to, kólko kultúrneho vyžicá tu človek má. A nemyslým tým iba šenky, jako nebohý Strýco Marcin ze Švancpocha. Nakonec, aj tých je neskaj mnohonásobne vácej jako ftedy. Zimu nebudem fčúl, začátkem jaseny spomínat, ale to leto... Šak posúcte sami uš koncem mája je Ad Una Corda, koncem júna Cibulák, koncem júla Uragán, koncem augusta Dechofky f preši a Hodokvas a koncem septembra Vinobráný, a medzitým ešče kopec súkromných, poloverejných aj verejných akcií. Šak s tehoto si nevybere uš len úplný kultúrny ignorant!
Ket uš sem pri tém vinobráný, mám s teho šeckého pocit, jako keby sa teho roku s týma vinobránama rostrhel mech. Ale uznajte sami - neny vinobráný jako vinobráný. Prádaže, ket néjde len o to picí. Ket ide aj o tý veci okolo teho, tak múj osobný pohlet na to je taký, že Rača má za čo, ale nemá gdze, Modra má gdze, ale nemá za čo, no a Pezinek má aj gdze aj za čo. Do téjto zestavy uš chýbajú hádam len Vajnory, keré nemajú any gdze, any za čo, ale pamatám si tam jedno vinobráný, krátko po revolúcii, ket na fodbalovém hrišči hrála dechofka a okolo hrišča bolo ale patnást stánkú, strýdavo cigánska, burčák. No, ale tot minule na fodbále mi švagr hovoril, že zase bolo aj ve Vajnoroch, ževraj na námescí, ale nebola to zase žádna sláva. Já si myslím, že ket uš má byt vinobráný, tak nech je ze šeckým, čo k temu patrí, hudba, tanec, klobáska, nesmý chýbat ohnostroj, golotoče, strelnyce, dobré vínko aj vodnár, slatký aj kyselý burčák, cukrová vata a fčúl po novém aj fyzulnačka, aby si každý došél na svoje. Ozaj, velyce sa mi lúbilo, jaké hátky sa rozbehly okolo teho názvu fyzulnačka. Nekerý hovorili, že sa tak temu nygdy nehovorilo a že by sa to malo premenovat na fyzulovycu, já mám na to taký názor, že pezinčina neny vúbec mŕtvy jazyk a móže sa s času na čas aj rozvýjat a prijat nejaké to nové slovo, hlavné je, aby to bolo šeckým zretedelné, o čo ide, a téš aby sa tam nemakčilo. Jednoducho fyzulnačku berem, lebo je každopádne lepšá, jako keby to mala byt fazuľniačka! Já bych len apeloval na tých, čo sa budú pretekat, gdo navarý lepšú, aby si dávali normálne mená, račik jednoslovné, nech sa to lachčí pamatá. Tak, to je zatát šecko, pekné vinobráný, nazdravý a dobrú chut!

Ohodnoťte článok: