VYHLÁŠKA Zákaz vstupu do vinohradov

Mgr. Oliver Solga / September 2004 / Prečítané 1552 krát
Primátor mesta Pezinok ako správny orgán podľa ust. § 13 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov s poukazom na zákon č. 332/1996 Z.z. o vinohradníctve a vinárstve v znení neskorších predpisov a v zmysle § 4 ods. 1 VZN č. 5/2000 o úprave vstupu do vinohradov v čase dozrievania a zberu hrozna, vyhlasujem: ZÁKAZ VSTUPU ako aj ZÁKAZ VJAZDU motorových vozidiel do vinohradov v Pezinku na časové obdobie od 18. augusta 2004 až do odvolania (obdobie dozrievania a zberu úrody hrozna).
Zákaz vstupu do vinohradov sa vzťahuje na všetky fyzické i právnické osoby, ktoré nie sú vlastníkmi vinohradov, ich správcami, nájomcami resp. obhospodarovateľmi alebo ich pracovníkmi.
Sankcie: Za nedodržanie tohto zákazu možno podľa ust. 46, 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, uložiť pokutu do 1000 Sk.

Ohodnoťte článok: