Blahoželáme

August 2004 / Prečítané 2306 krát

 Naša milá mama
Rozália KORČEKOVÁ
sa 7. augusta 2004 dožila krásneho jubilea 93 rokov. S úctou a láskou jej blahoželáme a do ďalších rokov zo srdca prajeme veľa šťastia, radosti a pevného zdravia.
Dcéra Jozefína, syn Miroslav s manželkou, vnúčatá,
pravnúčatá a ostatná rodina.

 Dňa 30.7. 2004 oslávila krásne sedemdesiate piate narodeniny naša drahá mama, stará mama a prastará mama
 Matilda MACEKOVÁ.
K tomuto vzácnemu jubileu zo srdca blahoželajú a do ďalších rokov života všetko najlepšie, veľa zdravia a šťastia želajú synovia Stanislav, Peter, Pavol, Ján a dcéra Anna s rodinami.
Dožila si sa prekrásnej chvíle, prešla si životom predlhé míle. Prešla si krajinou radostí, bolestí, lásky, dovoľ nám pohladiť Tvoje strieborné vlásky. Z tvojej lásky, srdca, dlaní, vždy k nám prúdi šťastia tok. Nech Ti i po našom
prianí Boh žehná každý krok.

 Dňa 29.8. 2004 oslávi
Marián TAHOTNÝ
krásnych 50 rokov života.
Dnes nech ruže kvitnú v tvojej tvári, v tvojich očiach nech láska žiari, nech tvoje srdce nepocíti bolesť a klam, to zo srdca želáme k tvojim 50-tinám. Mama a súrodenci s rodinami.

 Dňa 15.8. 2004 sa dožila krásnych 90. narodenín naša mama, babička a prababička
 Mária STRAPÁKOVÁ.
Všetko najlepšie, veľa zdravia a Božského požehnania zo srdca prajú dcéry Vierka, Elenka a syn Štefan so svojimi rodinami.

 Dňa 14.8. 2004 sa dožila naša drahá mama, babka a prababka Emília LIBANTOVÁ
krásnych 80 rokov.
Veľa zdravia, šťastia a spokojnosti želajú syn František a dcéra Mária s rodinami.


Ohodnoťte článok: