Letný turistický tábor

August 2004 / Prečítané 2255 krát
Pre všetky deti sa brány školy nezatvorili 30. júna, keď dostali vysvedčenia. Školský klub detí pri ZŠ Kupeckého vyšiel v ústrety požiadavkám rodičov a usporiadal šesťdňový denný tábor zameraný na turistiku a spoznávanie okolia Pezinka. Tridsať detí spolu s dvoma vychovávateľkami navštívili Červený Kameň, Náučný banský chodník, ZOO v Bratislave, plaváreň v Pezinku a absolvovali pešie túry zo Zochovej chaty do Modry a z Vinosadov do Kučišdorskej doliny.

Ohodnoťte článok: