Schválili nový cintorínsky poriadok

August 2004 / Prečítané 2220 krát
  V máji tohto roku schválilo Mestské zastupiteľstvo nový Cintorínsky poriadok mesta Pezinok.
Cintorínske služby v meste na základe zmluvy z roku 1998 zabezpečuje spoločnosť Záhradnícke a cintorínske služby služby, s.r.o. Jej povinnosťou je zabezpečovať riadnu údržbu cintorínov, najmä starať sa o vonkajší vzhľad cintorínov, spoločné hroby a neprepožičané miesta, údržbu zelene, čistotu, úpravu ciest, údržbu oplotenia, o hygienické a ostatné účelové zariadenia, technickú vybavenosť na cintorínoch. Vedie riadnu evidenciu o uložení tiel a urien do hrobov a hrobiek.
Cintoríny sú verejnosti prístupné - v letnom období (1. apríl - 30. september) od 6.00 do 21.00 hod., v zimnom období (1. október - 30. marec) od 7.00 do 18.00 hod. V období sviatkov Všetkých svätých, Pamiatky zosnulých a tri dni pred týmito sviatkami a v období Vianočných sviatkov od 7.00 do 24.00 hod.
Pohrebné dni sú stanovené na každý pracovný deň: v letnom období prvý obrad o 13.00 hod., posledný o 17.00 hod., v zimnom období prvý obrad o 12.30 hod., posledný o 15.30 hod.
Cintorínsky poriadok obsahuje aj podrobné ustanovenia o prenájme miesta, prechode práv k nájmu na blízke osoby, zániku práva na hrobové miesto, úprav hrobov a iné. Bližšie informácie nájdete na Mestskom úrade v Pezinku alebo u správcu cintorínov spoločnosti Záhradnícke a cintorínske služby, s.r.o., ktorá má svoju prevádzku na cintoríne v Pezinku.

Ohodnoťte článok: