Galéria PROKOP otvorená

Viera Moravčíková / Júl 2004 / Prečítané 2464 krát
Myšlienka urobiť pre akademického sochára Štefana Prokopa v Pezinku galériu vznikla v roku 1990. Dôvodov bolo dosť. Žil tu, stal sa Pezinčanom, tu vytvoril obsažné a cenné dielo. Priradil sa ním k menám , ako sú Eugen Suchoň, Ľudovít Rajter, Ján Kupecký, Jozef Ľudovít Holuby a ďalšie známe osobnosti späté s mestom Pezinkom.
Z otvorenia galérie Prokop na Potočnej ulici   Dnes je táto myšlienka v cieli, je tu zhmotnená. V podobe skvostného priestoru na Potočnej ulici č. 5 dozrela do podoby, keď môže byť uvedená do života. Predstavujeme ju ako mláďa, ktoré si bude hľadať miesto pod slnkom, zároveň však pevne podoprené silou ducha osobnosti, ktorej meno nesie.
Cesta k tomu nebola jednoduchá, i keď za vytvorenie galérie Štefana Prokopa v jeho bývalom ateliéri sa vyslovil rad významných osobností kultúry a umenia.
V roku 1992 vznikla Nadácia, neskôr sa transformovala na Občianske združenie Galéria Štefana Prokopa. Cieľom bola záchrana diela Š. Prokopa, ktoré tu bolo uložené a medzitým už strecha zatekala, organizovanie výstav, aktivity s mladými umelcami i humanitárne aktivity, podpora a rozvoj tradícií výtvarného umenia v Pezinku, v regióne i mimo neho. A napokon hlavným cieľom bolo zriadenie tejto galérie.
Už od začiatku sme mali podporu mesta Pezinka v tom, že vyčlenilo tento priestor z privatizácie, a to účelovo, na zriadenie galérie s podmienkou, že bude zabezpečená rekonštrukcia objektu. Vtedajší primátor Ivan Pessel ako aj jeho nástupca Oliver Solga nepoľavovali v dôvere, že sa to nášmu občianskemu združeniu podarí. I keď samotné mesto nemohlo k tomu materiálne prispieť, patrí mu za to vďaka. Dôležitá bola vtedy i podpora Malokarpatského múzea a jeho riaditeľky Hany Dolskej.
Najtvrdším orieškom bola rekonštrukcia objektu, dlho trvalo kým k nej došlo. Medzitým sme - v duchu svojich cieľov - realizovali viaceré projekty, z ktorých treba spomenúť:
- výstavu Zastavenie v Pálfyho paláci v Bratislave;
- výstavu Čas po veštení v Štúdiu S v roku 1996;
- výstavu výberu z diela v Renesančnom kaštieli v Galante, v meste kde sa Štefan narodil;
- tri Popoludnia na majetku, prvé bolo venované Štefanovi, na druhom popoludní prezentovali svoje práce vtedajší študenti výtvarných odborov z Pezinka a okolia, tretie bolo venované deťom z detských domovov, ktoré sem priviedol Peter Lančarič, vtedy ešte študent;
- výstava v divadle West;
- úspešný projekt Krajina duše, výtvarné dielne s pacientami Psychiatrickej nemocnice Philippa    Pinela v Pezinku viedla magistra umenia Veronka Prokopová pod terapeutickým dohľadom Dr. Zuzky Lajčiakovej; vzniklo veľa pekných prác, ktoré boli v dvoch etapách prezentované v Galérii insitného umenia v Schaubmarovom mlyne v Pezinku, v budove Slovenského rozhlasu v Bratislave a napokon i v Bruseli;
- veľmi dôležitá bola príprava výstavy výberu z diela Štefana Prokopa k jeho nedožitým šesťdesiatinám v Galérii mesta Bratislavy v Mirbachovom paláci v roku 2001. Kurátorom aj autorom textu katalógu, vydaného k tejto výstave, bol dr. Ján Ábelovský.
Na tejto výstave sme stretli partnera, ktorého si hlboko vážime pre jeho postoj k svetu krásna. Ivan Čarnogurský ml. so svojou firmou IPEC, uskutočnili rekonštrukciu bývalého ateliéru Štefana Prokopa a keby sme porovnali fotografie pôvodného a dnešného stavu uvidíme veľkosť pridanej hodnoty. I touto cestou ďakujeme a vyjadrujeme obdiv a úctu tým, ktorí vytvárajú veľké ekonomické a technické hodnoty, ale nie sú v tom jednostranní, hľadajú krásu života a pomáhajú tým, ktorí ju do života vnášajú - umelcom.
Osobnú záštitu projektu zriadenia Galérie Štefana Prokopa v Pezinku prevzal minister kultúry SR Rudolf Chmel, ktorý spolu s filmovým režisérom Dušanom Hanákom 18. júna prestrihli pásku a otvorili galériu.
Poprajme Galérii PROKOP, aby sa jej darilo prežiť a plniť tie najdôležitejšie ciele - prezentovať akademického sochára Štefana Prokopa, sprístupniť jeho diela, ktoré ešte verejnosť nepozná a približovať obyvateľom a hosťom nášho mesta - a to už od tých najmenších - umenie, ktoré je našou životnou potrebou.