Spoločenská kronika

Júl 2004 / Prečítané 2882 krát
NOVÍ OBČIANKOVIA

Dominik Valovič

 24.5.

Alexandra Vitková

 30.5.

Adrián Setnický

 3.6.

Viktor Meluš

 4.6.

Natália Ráczová

 4.6.

Sabrina Nižnanová

 8.6.

Marek Vereščák

 8.6.

Alžbeta Kľučarová

 12.6.

Zuzana Bírová

 15.6.

Naďa Šefčíková

 16.6.

ZOSOBÁŠILI SA

Vladimír Novosad

 Jarmila Bittnerová

Ing. Daniel Pilka

 Ing. Beata Majerová

Branislav Maderič

 Zuzana Kureková

Ing. Miroslav Dzurja

 Jana Vašková

Ing. Peter Studenka

 Ing. Gabriela Nováková

Milan Dovalovský

 Denisa Melicherová

Ladislav Briestenský

 Andrea Nemcová

Martin Tománek

 Oľga Kucháreková

Mgr. Slavomír Salát

 Mgr. Jana Vitteková

Marek Spusta

 Marianna Ivicová

Daniel Slaný

 Lucia Demovičová

František Tóth

 Jana Šimková

Peter Vrablanský

 Mária Rajnerová

NAVŽDY NÁS OPUSTILI

Alžbeta Beličková

 77 r.

Justína Galanová

 81 r.

Ján Kapucian

 69 r.

Matúš Klamo

 77 r.

Elena Macháčová

 96 r.

Angela Potočná

 80 r.

NAŠI JUBILANTI

 70-roční

Ján Vrba

 5.7.

Rozália Chudá

 9.7.

Anna Smolcová

 10.7.

Mária Mezeyová

 13.7.

Mária Čemanová

 14.7.

Miloš Bonda

 24.7.

Elena Pallová

 29.7.

Eugen Šinko

 30.7.

Jozefa Hanková

 31.7.

  

 

75-roční

Anna Lišková

 3.7.

Michal Franko

 12.7.

Pavlína Glozneková

 13.7.

Anna Koložiová

 14.7.

Milan Nosál

 18.7.

Jozef Schindler

 19.7.

Ján Reichbauer

 20.7.

MUDr. Ivan Dobrovoda

 21.7.

Milan Maťus

 23.7.

Anna Klinková

 24.7.

Mária Ondrovičová

 29.7.

Jozefína Stančeková

 29.7.

   

 

80-roční

Margita Virgovičová

 5.7.

Mária Mikulčáková

 15.7.

Mária Dugovičová

 16.7.

Zuzana Strižová

 18.7.

Františka Marečková

 19.7.

Mária Husovičová

 29.7.

Helena Heyderová

 31.7.

   

 

85-roční

Terézia Čajkovičová

 5.7.

Ján Patúc

 10.7.

Albert Kacerle

 19.7.

Michal Sabo

 23.7.

    

 

90-roční

Jozef Valachovič

 6.7.

Mária Koláriková

 15.7.

  

 

93-ročná

Mária Tahotná

 28.7.

   

 

94-ročná

Paulína Kovačovská

 9.7.


Ohodnoťte článok: