Poďakovanie

Júl 2004 / Prečítané 1627 krát

 Dňa 25.6. 2004 nás vo veku 77 rokov opustil náš drahý
Matúš KLAMO.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí ho odprevadili na poslednej životnej ceste a venovali mu tichú spomienku.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Smútiaca rodina


Ohodnoťte článok: