Spomíname

Júl 2004 / Prečítané 1596 krát

 Z príležitosti 10. výročia úmrtia
Ladislava KOVAČOVSKÉHO
o spomienku prosí manželka.

 Dňa 10. augusta 2004 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša dobrá mama, babička a prababička
 Mária MATÚŠKOVÁ.
S láskou spomínajú dcéra Viera s priateľom a rodinou
a synovia s rodinami.
Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, tichú spomienku.
Ďakujem za krátku opateru pani Želmíre Nemčekovej.

 Dňa 20. júla uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá
 Emília ONDROVIČOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

 Dňa 18. augusta 2004 si pripomenieme 15 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná
manželka, mamička a babka
 Helenka KINDEROVÁ.
S láskou spomínajú manžel Rudolf, dcéra Beata
a syn Rudolf s rodinami.
Kto ste ju poznali venujte jej, prosím, tichú spomienku.

Tak tíško odišla duša tvoja, nestihol si povedať ani zbohom rodina moja. Jediná nádej našu bolesť hojí, že pán Boh nás znovu spojí.
Dňa 12.8. 2004 uplynie rok čo nás navždy opustil
náš drahý manžel, otec, dedko
Stanislav DANIEL.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku. Manželka Mária, dcéra Monika a syn Stanislav s rodinou

 Dňa 19.7. 2004 uplynie 5 rokov,
čo nás navždy opustil náš syn a brat
Milan NEY.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, tichú spomienku.
Spomína matka a súrodenci s rodinami.


Ohodnoťte článok: