FINANČNÝ DAR TESCA

Elena Kašiarová / Júl 2004 / Prečítané 1657 krát
  Vážení čitatelia, nedávno sme prostredníctvom Pezinčana, týždenníka Pezinsko a voľne distribuovaných anketových lístkov organizovali anketu o tom, ktoré neziskové zariadenie v Pezinku získa finančný dar pri príležitosti otvorenia hypermarketu Tesco Pezinok.
Zaslali ste nám 758 vyplnených anketových lístkov. Najviac hlasov získala Špeciálna základná škola v Pezinku - 230, ktorá ako víťaz ankety dostane finančný dar 50 000 Sk. Na druhom mieste sa s počtom 211 hlasov umiestnila Základná organizácia Slovenského zväzu telesne postihnutých a Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v Pezinku, tretie miesto s počtom hlasov 176 získal Domov sociálnych služieb pre deti Hestia a štvoricu uzatvára Domov dôchodcov v Pezinku so 141 hlasmi.
Radi by sme sa poďakovali všetkým, ktorí nám zasielali vyplnené anketové lístky a organizáciam, ktoré nám ochotne poskytli podklady na spracovanie tejto ankety.
Srdečne blahoželáme víťazovi ankety Špeciálnej základnej umeleckej škole v Pezinku, ktorá získaný finančný dar použije na úpravu svojich priestorov pre potreby detí na vozíčku.
Spomedzi hlasujúcich prostredníctvom Pezinčana sme vyžrebovali výhercov, ktorí v najbližšom čase dostanú darčekovú TESCO poukážku v hodnote 500 Sk na nákup v celej sieti Tesco na Slovensku: Mária Moravčíková z Dubovej, Ivana Belayová z Pezinka a Tibor Braun z Pezinka. Srdečne blahoželáme!