Nezvyčajná návšteva v gymnáziu

Barbora Nováková / Júl 2004 / Prečítané 1561 krát
V piatok 11. júna sa konala v priestoroch pezinského gymnázia beseda študentov školy s predsedom vlády Slovenskej republiky Mikulášom Dzurindom.

Hodinu otázok a odpovedí za účasti riaditeľky školy RNDr. Alžbety Vodovej, členov profesorského zboru, študentov vyšších ročníkov a moderátorky Oľgy Votavovej otvoril premiér. V úvode vysvetľoval študentom význam vstupu SR do Európskej únie a jeho prínos pre mladých ľudí. Načrtol možnosti, ktoré im poskytuje: štúdium v členských štátoch, cestovať a spoznávať svet, uplatnenie na pracovnom trhu štátov EÚ.
Študenti kládli premiérovi otázky týkajúce sa ich budúcnosti. Išlo predovšetkým o študentov maturitného a predmaturitného ročníka, preto najviac diskutovanou bola problematika spoplatňovania vysokého školstva. Nevyhýbali sa však ani otázkam rezonujúcim v súčasnosti v spoločnosti, ktorá pod tlakom realizovaných reformných opatrení nie je s každým opatrením spokojná, a otázkam ktoré trápia nielen pracujúcich ale aj študentov. Napríklad: Kam sa uberá táto republika? Vydrží táto vláda celé obdobie, nevzdá sa boja za presadzovanie svojich reforiem? Na tieto otázky M. Dzurinda odpovedal, že vláda postupne realizuje plánované kroky a opatrenia v súlade so svojim vládnym programom. Ako príklad úspešných výsledkov uviedol dosiahnutie rastu hrubého domáceho produktu vo výške 5,5 percent, na ktorý je sám hrdý a v ktorom vidí prínos a perspektívy pre všetky generácie tejto spoločnosti. Vysvetľoval, že tieto reformy smerujú k tomu, aby sa Slovensko pozdvihlo a napredovalo ďalej, aby sa stalo plnohodnotným členom EÚ.
Na záver vzácny hosť urobil tento zápis do pamätnej knihy: "
Študentom a pedagógom želám veľa lásky, zdravia, šťastia a úspechov! Nech odtiaľto na univerzity a do života odchádzajú dobrí mladí ľudia - vzdelaní a s láskavým srdcom. Váš Mikuláš Dzurinda."

Ohodnoťte článok: