Nové prospekty a mapa

Ing. Eva Lupová / Júl 2004 / Prečítané 1725 krát
Na začiatku letnej turistickej sezóny vydalo Mesto Pezinok dva propagačné materiály - mapu mesta a prospekt Po pezinských uličkách. Oba vyšli v náklade tisíc výtlačkov v troch jazykových mutáciach (slovenčina, angličtina, nemčina). Záujemcovia ich môžu získať v Mestskom informačnom centre na Radničnom nám. 9.
Spracovateľ ďakuje Petrovi Wittgrúberovi a Stanislavovi Pátkovi za spoluprácu pri príprave textov prospektu a Janke Wirdzekovej za bezplatný preklad textovej časti mapy do angličtiny a nemčiny.