Spoločný školský obvod

Júl 2004 / Prečítané 1694 krát
Poslanci MsZ schválili dohodu o zriadení spoločného školského obvodu medzi mestom Pezinok a obcou Limbach, na základe ktorej sa školský obvod Limbach začlení do školského obvodu Základnej školy s materskou školou Orešie, Pezinok.
Iniciovala to obec Limbach, ktorá zriadenie spoločného školského obvodu požadovala pre žiakov 5. až 9. ročníka.