Práca v členských štátoch Európskej únie

Júl 2004 / Prečítané 1701 krát
   Od 1. mája 2004, keď Slovensko vstúpilo do EÚ, má každý občan právo sa zamestnať vo všetkých členských krajinách Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (členské krajiny EÚ, Nórsko, Island a Švajčiarsko).
Napriek tomu, že väčšina krajín udelila novým členom únie prechodné obdobia, môžu sa občania SR uchádzať o prácu v ktorejkoľvek krajine EÚ a Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP).
Na vyhľadávanie pracovných príležitostí vznikla sieť EURES - European Employment Services (Európske služby zamestnanosti).
Pre záujemcov, ktorí majú záujem pracovať v členských krajinách EÚ sú k dispozícii útvary EURES na Úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny. V Pezinku ho nájdete na Moyzesovej 2,
3. poschodie, č. dverí 410.
Asistenti siete EURES bezplatne informujú o voľných pracovných miestach a asistujú pri hľadaní zamestnania v zahraničí. Takisto poskytujú informácie o prechodných obdobiach a životných a pracovných podmienkach v jednotlivých členských krajinách EÚ a krajinách EHP.
V rámci siete EURES slúži internetový portál www.eures.sk  tým, čo si chcú nájsť vhodné zamestnanie, dozvedieť sa o prechodných opatreniach v jednotlivých krajinách EÚ, ako i životných a pracovných podmienkach. Na tomto portáli je ponuka voľných pracovných miest určená špeciálne pre slovenských uchádzačov. Všetky voľné pracovné miesta v rámci krajín EÚ a EHP sa denne aktualizujú na www.europa.eu.int/eures/index.jsp .

Ohodnoťte článok: