Robia poriadok s pozemkami

Milan Oravec / Júl 2004 / Prečítané 1488 krát
Vedenie mesta sa zaoberalo vysporiadaním pozemkov na Muškáte I, pretože mnohé veci sa tu dlhšie neriešili, čo občanov zneisťovalo a znervózňovalo. Niektorí mali záujem robiť prístavby, nevedelo sa tiež čo bude s nezastavanými plochami.
"Stretli sme sa s požiadavkami občanov z tejto časti mesta, že si chcú realizovať dostavbu svojich domov, mali s tým doteraz problém. Niektorí si chceli vyriešiť vstup do domu, pristaviť schodište či ďalší byt alebo izbu. Nemali možnosť si prikúpiť časť priľahlého verejného priestranstva, aby svoj zámer mohli uskutočniť. Snažíme sa ľuďom vychádzať v ústrety a tiež už konečne problém s pozemkami doriešiť," - povedal nám primátor mesta Oliver Solga.
"Tam kde sa dalo, sme vyšli občanom v ich požiadavkách v ústrety. Pritom sme nesiahli na väčšie zelené plochy, detské ihriská, ktorých je tu desať. Tie zostanú všetky zachované, aby si ľudia mali kde oddýchnuť. Bol záujem o kúpu niektorých týchto pozemkov na stavby rodinných domov, ale to sme nepodporili. Rozhodli sme sa, že nebudeme predávať ani mestské pozemky, ktoré tu slúžia ako predzáhradky. Aj keď niektorí majú záujem si ich odkúpiť, nebudeme ich predávať, v týchto priestoroch, o ktoré sa mimochodom občania vzorne starajú, sú inžinierske siete a v prípade havárie musia byť sprístupnené. Zostáva nám ešte vysporiadať pozemky v priestore medzi poslednými uličnými domami a vinohradmi. Tu si niektorí majitelia nehnuteľností postavili garáže, alebo si voľné plochy pribrali k záhradkám či ich využívajú na rekreáciu. Máme záujem, aby sa tieto pozemky scelili, aby si ich občania mohli za rozumnú cenu odkúpiť. Tým sa aj zlegalizujú nepovolené stavby."