Ušetrené peniaze rozdelili do fondov

Júl 2004 / Prečítané 1593 krát
Hospodárenie mesta Pezinok v roku 2003 skončilo prebytkom takmer 1,48 milióna Sk. Mestské zastupiteľstvo rozhodlo o prerozdelení tejto sumy do mestských fondov takto: rezervný fond 148 tisíc Sk, fond kultúry 100 tisíc, fond športu 400 tisíc, ekologický fond 400 tisíc, fond rozvoja vinohradníctva a vinárstva 50 tisíc, fond zvláštnych prostriedkov 181 tisíc.

Ohodnoťte článok: