Nové rozvody a kanalizácia

Júl 2004 / Prečítané 1564 krát
  Ešte do konca roku sa uskutočnia v našom meste niektoré stavebné akcie súvisiace s vodou.
Na Kutuzovovej ulici sa konečne robí nový rozvod pitnej vody, pretože starý bol už v dezolátnom stave a časté havárie občanom strpčovali život. Nový rozvod vody začnú budovať v septembri aj v grinavskej časti na tzv. starej Bratislavskej ceste.
Na september je naplánovaná rekonštrukcia kanalizácie na Suvorovovej ulici pred domami č. 22, 24 a ďalšími. Doteraz bola kanalizácia z tejto časti mesta napojená na kasárne a ich čističku, ale dochádzalo tu k poruchám spôsobujúcim vyplavovanie splaškov do pivníc. Po odovzdaní objektu kasární vrátane čističky novému užívateľovi Ministerstvu spravodlivosti, sa tieto domy napoja na mestskú kanalizáciu, na čo treba vybudovať nový prepoj.
Na jeseň by sa mali vybudovať aj nové kanalizačné vpusty pri priechode cez križovatku Holubyho-Jesenského-Moyzesova a na Jesenského ulici pri bývalom čerpadle pohonných hmôt.

Ohodnoťte článok: