Agentúra pre sprostredkovanie práce - Šanca pre mnohých

Jún 2004 / Prečítané 1786 krát
  Veľký problém, ktorý sa dotýka väčšiny regiónov Slovenska je vysoká miera nezamestnanosti. Úradom práce v zahraničí a teraz miestami aj na Slovensku pomáhajú situáciu riešiť agentúry pre sprostredkovanie práce.

Prípravné práce pre vznik takejto inštitúcie sa rozbehli aj v regióne Pezinok. Jej zakladateľom je Ing. Ľubor Gallaš, ktorý má s prácou s ľuďmi bohaté skúsenosti. Pracoval na Ministerstve hospodárstva SR na oddelení sociálnej politiky, bol riaditeľom Mestského pohrebníctva v Bratislave, poradcom ÚR STV pre organizáciu a riadenie, ... Otázka zamestnanosti je jeho srdcovou záležitosťou. Má viacerých spolupracovníkov, sympatizantov. Pociťuje podporu viacerých členov katolíckeho ekumenického hnutia Foccolare a významnej Americkej cirkvi, ktorej je členom. Pomoc však prichádza i z iných smerov a zdrojov, je viacrozmerná.
Pri sprostredkovaní práce bude agentúra aplikovať aj sociálny rozmer. Máme tu na mysli zamestnanosť osobitne ohrozených skupín občanov na trhu práce. Vybrali a zoradili sme v poradí tieto kategórie:
1. zamestnanosť opustených rodičov
2.riešenie pracovného uplatnenia dlhodobo nezamestnaných občanov a občanov v preddôchodkovom veku
3. zamestnanosť absolventov škôl.
V odôvodnených prípadoch budeme riešiť aj problémy pracovného uplatnenia občanov so ZPS a ČID, ale aj občanov prepustených z výkonu trestu. Pochopiteľne ťažiskom našej práce bude riešenie zamestnanosti ostatných častí obyvateľstva.
Veľmi nám v prvých dňoch pomáha empatický prístup Úradu práce Pezinok, najmä riaditeľky Dr. Velčíkovej a p. Búchovej. Všetci obyvatelia Pezinka by mali pochopiť, že takáto inštitúcia nielen rieši problémy nezamestnaných, ale zvyšuje solventnosť obyvateľstva, znižuje kriminalitu a pod. To je reč zahraničných skúseností.
Agentúra by de jure mala začať svoju činnosť na prelome rokov 2004 - 2005. Jej záber by mal siahať od Čunova až po Budmerice (zatiaľ), mala by sprostredkúvať prácu a pracovníkov pre zamestnávateľov na Slovensku i v zahraničí. Perspektívne by sa mala rozbehnúť činnosť i na úseku vzdelávania formou bezplatnej výučby AJ, VT a teórie managementu.
Podrobnejšie informácie o našich výsledkoch v prípravnej fáze i nasledovných etapách budeme podávať priebežne. Sami uvítame akúkoľvek pomoc v ľubovoľnej forme (námety, informácie, upozornenia a pod.). Budeme ich evidovať na mobilnom telef. čísle 0915 435 482 alebo na adrese: Ing. Ľubor Gallaš, P.O. Hviezdoslava 40, 902 01 Pezinok.

Ohodnoťte článok: