Poďakovanie

Jún 2004 / Prečítané 2063 krát

 Ďakujeme všetkým, ktorí 21. mája odprevadili na poslednej ceste nášho drahého
Ing. Tibora KOPITKA.

Ďakujeme za slová sústrasti a kvetinové dary. Manželka a deti

 Dňa 1.6. 2004 nás vo veku 84 rokov opustila naša drahá
Alexandra HORECKÁ.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí ju odprevadili na poslednej životnej ceste a venovali jej tichú spomienku.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Smútiaca rodina

 

 Dňa 21.5. 2004 sme sa navždy rozlúčili
s našou mamou, babkou a prababkou
 Brigitou ČECHOVOU.
Srdečná vďaka za účasť a prejavy sústrasti všetkým priateľom a známym, ktorí sa zúčastnili na poslednej rozlúčke.
Smútiaca rodina

  V pondelok 14. júna 2004 dotĺklo srdiečko našej mamičky, pani Justíny GALANOVEJ.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa s ňou prišli rozlúčiť a podeliť s nami o smútok za blízkym človekom.
Ďakujeme jej lekárovi Dr. Zárubovi za dlhoročnú starostlivosť i všetkým tým, ktorí urobili pre ňu to, čo bolo v ľudských silách. Chceli ju vrátiť k životu. Nebolo to možné. Svieca dohorela, duša odletela. Pracovité ruky spočinuli.
Jej pamiatka bude svietiť na cestu nám, ktorých milovala a ktorí milovali ju. Rodina Galanová

 


Ohodnoťte článok: