Projekty REVIE

Zuzana Frnová / Jún 2004 / Prečítané 1566 krát
  V rámci otvoreného grantového programu nadácie REVIA boli v druhom grantovom kole 1. júna schválené v Pezinku projekty: 1. Lucia Matiašková - Rekonštrukcia detského ihriska Muškát I. - II. etapa - 3200 Sk, 2. Spolok DH Cajlané - Dychovky v preši - IV. ročník - 8000 Sk, Pax Christi Slovakia - Letný detský tábor PCHS - 2000 Sk, 4. OZ P.R.D. - Cibulák - 16. ročník medzinárodného divadelného festivalu - 10000 Sk, 5. ZŠ Kupeckého - Informáčik - II. etapa - 8400 Sk.
Tretie tohtoročné zasadnutie grantovej komisie nadácie REVIA sa uskutoční 7.9. 2004. Uzávierka prijímania projektov je 30.7. 2004! Žiadosti o grant podané po tomto termíne už nebudú akceptované a presúvajú sa do ďalšieho kola. Nadácia REVIA neinformuje žiadateľov o výsledkoch výberového procesu. Každý žiadateľ sa musí informovať individuálne.

Ohodnoťte článok: