Vyšla Ročenka samosprávy Pezinok 2003

Jún 2004 / Prečítané 1601 krát
  Mesto Pezinok vydalo Ročenku samosprávy Pezinok 2003, v ktorej je finančné vyhodnotenie hospodárenia mesta a mestských organizácií za minulý rok, ako aj rozpočet mesta na rok 2004. Ročenka vyšla v náklade 300 výtlačkov a záujemcovia ju môžu získať v Informačnom centre na Radničnom nám. 9 alebo v elektronickej podobe na webovej stránke mesta www.pezinok.sk.

Ohodnoťte článok: