Pozor na požiare!

npor. Alžbeta Jarošová / Jún 2004 / Prečítané 1623 krát
V období žatvy a zberu krmovín v roku 2003 vzniklo v okresoch Senec a Pezinok 17 požiarov, s priamou škodou vyše tridsať tisíc Sk.
Takmer za každým požiarom je možné nájsť ľudský faktor, či už ide o požiare zapríčinené nedodržiavaním technického stavu poľnohospodárskej zberovej a pozberovej techniky, manipuláciou s otvoreným ohňom v prírode a nekontrolovanými hrami detí so zápalkami.
Prosíme všetkých rodičov, ale i učiteľov a vychovávateľov, aby upozornili deti, že pri hre so zápalkami sa vystavujú nebezpečenstvu ohrozenia zdravia a života svojho i ostatných.
Tak ako každý rok, tak aj tentoraz sa vám prihovárajú profesionálni hasiči Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Pezinku s výzvou, aby ste nefajčili a nepoužívali otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiarov, v blízkosti stohov slamy a sena, lánov obilia a suchých porastov.
Dúfame, že všetci si prajeme vidieť v našom chotári krásne zlatisté lány obilia vlniaceho sa od letného vetríka, žlté strniská a nie čiernu odpudivú spúšť zapríčinenú nepozornosťou nespratníka či nevychovaného fajčiara.

Ohodnoťte článok: