Aký bol Deň úsmevu?

Zuzana Frnová / Jún 2004 / Prečítané 2124 krát
V Pezinku sa 28. mája konal už III. ročník kampane Deň úsmevu, ktorý zorganizovala REVIA - Malokarpatská komunitná nadácia vo viacerých mestách a obciach regiónu Malokarpatskej vínnej cesty. Kvôli daždivému počasiu deti nemohli naplno prezentovať svoju šikovnosť, no aj napriek tomu šírili medzi ľuďmi v uliciach mesta radosť a úsmev. V roku 2004 sa v kampani vyzbieralo vyše 24 tisíc Sk, ktoré budú opäť použité na záujmové aktivity detí a mládeže. Finančné prostriedky, ktoré REVIA získala v minuloročnej kampani boli určené na nákup výtvarných potrieb a rozdelené medzi zapojené školy a mimovládne organizácie z regiónu.
Nadácia REVIA ďakuje všetkým dobrovoľníkom a partnerom, ktorí pri organizovaní kampane v Pezinku pomáhali: ZŠ Fándlyho, ZŠ Na bielenisku, ZŠ Holubyho, ZŠ Kupeckého, Prevencia AD, Centrum výchovnej a psychologickej prevencie, skauti, Kultúrne centrum Pezinok a Klub Venuša. Zároveň ďakujeme všetkým obyvateľom, ktorí podporili myšlienku rozdávania úsmevov, aj finančne.


Ohodnoťte článok: