Poďakovanie

Jún 2004 / Prečítané 1954 krát
Pedagógovia a žiaci Základnej školy na Kupeckého ul. v Pezinku ďakujú nadácii Revia a Mestu Pezinok za finančnú podporu, ktorú sme dostali v rámci schválených projektov. Zriadená bude Oáza pokoja v areáli školy a skvalitní sa aj technické zabezpečenie vydávania školského časopisu Informáčik. Uskutočnili sa tiež kvalitné športové podujatia pre všetky vekové kategórie detí.

Ohodnoťte článok: