O Ponuke pre turistov

Ing. Eva Lupová / Jún 2004 / Prečítané 2087 krát
Na začiatku letnej turistickej sezóny pozýva Mestský úrad v Pezinku všetky subjekty cestovného ruchu na stretnutie, ktoré sa tentoraz uskutoční v stredu 30. júna o 17. hod. v budove úradu, v zasadačke č. 12. Jeho cieľom je výmena informácií o pripravenosti jednotlivých zariadení primárnej i sekundárnej ponuky cestovného ruchu na príchod turistov a nových službách, resp. podujatiach. Hovoriť sa bude o nových projektoch a marketingových aktivitách v oblasti cestovného ruchu. Na stretnutí budú vítaní nielen prevádzkovatelia ubytovacích či stravovacích zariadení, ale aj správcovia historických objektov, kultúrnych inštitúcií a iné subjekty, vrátane študentov a občanov, ktorým záleží na tom, aby bolo naše mesto čo najpríjemnejším hostiteľom pre jeho návštevníkov.

Ohodnoťte článok: