Najlepší v literárnej súťaži

Milan Oravec / Jún 2004 / Prečítané 1781 krát
V tomto roku sa uskutočnil už XII. ročník Literárnej súťaže žiakov a študentov o Cenu primátora mesta Pezinka. Komisia v zložení PaedDr. René Bílik, CSc. (predseda), Magdaléna Steinerová, PhDr. Ľubomíra Miháliková, CSc., Daniela Debnárová posudzovala 77 súťažných prác prózy a poézie. Ceny udelila týmto súťažiacim:
   Žiacke práce - próza
1. miesto - Zelenáči - Danka Silešová, ZŠ Na bielenisku, 2. miesto - Punťo - Jakub Novák, ZŠ Kupeckého, 3. miesto - Báj - Lucia Pavelková, ZŠ Kupeckého, - Pero - Michaela Reichbauerová, ZŠ Na bielenisku.
   Žiacke práce - poézia
1. miesto - Slza - Lenka Vendlerová, ZŠ Fándlyho, 2. miesto - Tvár - Petronela Pivarčiová, ZŠ Na bielenisku, - Upírka - Petra Valčeková, ZŠ Na bielenisku, 3. miesto - Komár - Dominika Kasznárová, Petra Jureníková, ZŠ Kupeckého, - Literatúra - Matúš Vik, ZŠ Holubyho.
   Študentské práce - próza
1. miesto - nebolo udelené, 2. miesto - Veritas - Michaela Galátová, Gymnázium Pezinok, 3. miesto - 3 PS - Lenka Mináriková, Gymnázium Metodova Bratislava.
   Študentské práce - poézia
1. miesto - Amália - Linda Piktorová - Gymnázium Pezinok, 2. miesto - Cukrík - Barbora Nováková, Gymnázium Pezinok, - Pirili - Miroslava Kišoňová, Pedagogická akadémia Modra, 3. miesto - Roni - Veronika Nouzová, Pedagogická akadémia Modra.
Ocenení účastníci získali fi-nančnú odmenu. Vybrané práce uverejníme v budúcom čísle.

Ohodnoťte článok: