Mestské zastupitežstvo v júli

Jún 2004 / Prečítané 1567 krát
Štvrté riadne zasadnutie Mestského zastupitežstva v tomto roku sa uskutoční 2. júla o 8.30 hod. v zasadačke na mestskom úrade. Poslanci budú prerokúva správu o plnení rozpočtu, stave zelene, správu o stave pasportizácie a vysporiadania majetku mesta, správu o stave školských budov a zariadení, vyhodnotenie činnosti primátora a hlavnej kontrolórky a iné.
Ďalšie zasadnutie MsZ sa bude kona až po letných prázdninách 10. septembra.