Premiér na železničnom eurokoridore

Milan Oravec / Jún 2004 / Prečítané 3362 krát
Na pezinskej železničnej stanici sa uskutočnilo 11. júna symbolické otvorenie druhej etapy modernizácie železničnej trate Šenkvice - Cífer a staníc Bratislava Rača - Trnava, ktoré sa nachádzajú na V. železničnom eurokoridore.
 Premiér Mikuláš Dzurinda zaťahuje 
prvý závit na koľajnici. Na pomoc si 
prizval dôchodcu Jána Beráka,        
bývalého dlhoročného železničiara. 

 

   Na slávnostnom akte sa zúčastnili predseda vlády SR Mikuláš Dzurinda, predstavitelia Železníc Slovenskej republiky, hlavného dodávateľa stavby spoloč
nosti Skanska DS a.s. a ďalší hostia, medzi ktorými bol aj primátor mesta Oliver Solga a obaja viceprimátori Jozef Chynoranský a Juraj Pátek.
Po úvodných príhovoroch generálneho riaditeľa ŽSR Romana Veselku, predsedu vlády Mikuláša Dzurindu a zástupcu firmy Skanska, premiér zatiahol symbolicky prvý závit na koľajnici, čím otvoril druhú etapu modernizácie.

V. železničný koridor prechádza Európou cez Taliansko, Slovinsko, Maďarsko, Slovensko a Ukrajinu. Na Slovensku je to trasa Bratislava-Žilina-Košice-Čierna nad Tisou-štátna hranica s Ukrajinou. Dĺžka koridoru je 2831 kilometrov, pričom jeho slovenská vetva je dlhá 536 km.
Cieľom modernizácie vybraných európskych železníc je zvýšiť kvalitu železničnej dopravy a rýchlosť na 160 km/hod.
V súčasnosti sa realizujú práce na úseku Bratislava Rača - Trnava. V rokoch 2002-2005 prebieha prvá etapa výstavby, ktorá zahŕňa traťové úseky Bratislava Rača-Svätý Jur, Svätý Jur-Pezinok a Pezinok-Šenkvice.

Zo slávnostného otvorenia druhej etapy modernizácie na V. železničnom koridore sprava Mikuláš Dzurinda, Roman Veselka a Oliver Solga (vľavo).

 

 


Na traťovom úseku Svätý Jur-Pezinok boli vykonané stavebné práce na rekonštrukcii traťových koľají, prestavbe dvoch cestných nadjazdov, oprave železničného mosta a dvoch priepustov, výstavbe nástupíšť na zastávke Pezinok (Grinava), úprave trakčného vedenia a rozvodov energetiky a úpravy inžinierskych sietí.
Na úseku Pezinok-Šenkvice je najzložitejšou preložka trate, ktorú bolo nevyhnutné urobiť pred Šenkvicami. I na tomto úseku sa robí rekonštrukcia koľají, mosta a výstavba cestného nadjazdu.
V rámci druhej etapy modernizácie, ktorá sa začína, budú realizované stavby na úseku Šenkvice-Cífer a modernizácia železničných staníc v Rači, Svätom Jure, Pezinku, Šenkviciach, Cíferi a Trnave.
Na pezinskej stanici budú vybudované mimoúrovňové nástupištia s prístupom cez podchod priamo k vlakom, zmodernizovaná bude odbavovacia hala s pokladnicami, čakáreň a sociálne zariadenia. Na budove budú vymenené okná vrátane zateplenia obvodového plášťa a rekonštrukcie vnútorných inštalácií.
Celkové náklady na modernizáciu v rámci druhej etapy predstavujú sumu 142 mil. eúr (takmer 6 mld. Sk), z toho 38 percent je z fondu ISPA a 62 percent je vyčlenených zo štátneho rozpočtu. Ukončenie sa predpokladá v roku 2007.
Stavebné práce bude vykonávať spoločnosť Skanska DS a.s., ktorá sa stala víťazom medzinárodného tendra na dodávateľa modernizačných prác tejto stavby.

#?-:nbsp;


Ohodnoťte článok: