Komu dar Tesca?

Máj 2004 / Prečítané 2284 krát

Vážení čitatelia,
pri príležitosti otvorenia hypermarketu TESCO Pezinok venuje spoločnosť TESCO STORES SR finančný dar v hodnote 50 000 Sk vybranému charitatívnemu zariadeniu v Pezinku.
Krížikom označte kandidáta, ktorého navrhujete, aby získal túto podporu:
o   Špeciálna základná škola v Pezinku
o Domov dôchodcov a domov - penzión pre dôchodcov v Pezinku
o Domov sociálnych služieb pre deti Hestia v Pezinku


Anketový lístok zašlite do 15. júna 2004 na adresu: Centrálna kancelária, TESCO STORES SR, a.s., Cesta na Senec 2, 821 04 Bratislava, heslo: "Dar Pezinok".
Autori troch vyžrebovaných odpovedí získajú nákupné TESCO poukážky v hodnote 500 Slovenských korún.

Meno a priezvisko:............................................................................

Ulica:................................................................................................

PSČ a mesto:....................................................................................

 


Ohodnoťte článok: