MESTO PEZINOK

Mgr. Oliver Solga / Máj 2004 / Prečítané 1405 krát
vyhlasuje výberové konanie
v zmysle § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone prác vo verejnom záujme, na obsadenie miesta riaditeľa Podniku bytových služieb, s.r.o. v Pezinku, s týmito predpokladmi a požiadavkami:


Zakladateľ: MESTO PEZINOK, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok
Funkcia: riaditeľ Podniku bytových služieb, s.r.o. Pezinok, so sídlom: Obrancov mieru 51, Pezinok
Kvalifikačné predpoklady: stredoškolské vzdelanie technického alebo ekonomického smeru, prax v tepelnej energetike vítaná (oblasť výroby a rozvodu tepla, výhodou v bytovo komunálnej sfére), nie je však podmienkou
Iné kritériá a požiadavky: bezúhonnosť, písomná vízia riadenia spoločnosti, ovládanie ekonomickej problematiky v oblasti výroby a rozvodu tepla, prehľad v legislatívno-právnych normách platných pre tepelnú energetiku, riadiace a organizačné schopnosti, orientácia v problematike tepelného hospodárstva (prax v danej oblasti), práca s PC, vodičský preukaz
Požadované doklady: curriculum vitae, doklad o ukončení štúdia, odpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní: žiadosti spolu s písomnou víziou riadenia spoločnosti a dokladmi zasielať poštou alebo osobne (s uvedením spiatočnej adresy poprípade tel. čísla) do 28.6. 2004 na adresu: Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, 902 14 Pezinok s uvedením hesla: "Výberové konanie - riaditeľ Podniku bytových služieb v Pezinku".

Ohodnoťte článok: