Významné jubileum dobrovoľného hasičstva v Pezinku

Milan Oravec / Máj 2004 / Prečítané 2049 krát
V uplynulých dňoch sme si pripomenuli 130. výročie dobrovoľného hasičstva v Pezinku. Pri tejto príležitosti sa konali 4. mája celomestské oslavy. Začali sa slávnostnou schôdzou v Dome kultúry, na ktorej sa okrem členov Dobrovoľného požiarneho zboru v Pezinku zúčastnili hostia z Ministerstva vnútra SR, okresného výboru DPZ, primátor mesta Oliver Solga, partneri z Rakúska a ďalší.
Po obšírnej správe o histórii hasičstva v Pezinku, ktorú predniesol predseda základnej organizácie DPZ Gabriel Guštafík, vystúpili s pozdravnými príhovormi i viacerí hostia. Za
slúžilí členovia organizácie prevzali ocenenia. Na záver schôdze bol kultúrny program žiakov ZUŠ.
Potom účastníci slávnosti v sprievode, za doprovodu hudby prešli na ulicu M.R. Štefánika pred Malokarpatské múzeum, kde sa uskutočnila ukážka zásahu profesionálnych hasičov pri autohavárii..
V priestoroch múzea bola potom otvorená zaujímavá výstava pod názvom Horí, horí..., s množstvom fotografií, historických exponátov i nových pomôcok, ktoré hasiči používajú pri svojej práci.

Ohodnoťte článok: