NFORMÁCIE RÝCHLE A KOMPLEXNE

Daniela Sedláčková / Máj 2004 / Prečítané 1537 krát
   Vplyvom moderných informačných technológií sa mení charakter poskytovaných knižnično-informačných služieb, znásobujú sa možnosti získavať potrebné informácie rýchle a komplexne. Malokarpatská knižnica v Pezinku ponúka používateľom Jednotný automatizovaný systém právnych informácií (JASPI), ktorý je vyhľadávaným nástrojom v oblasti legislatívy SR. Informačný systém JASPI je projektom Ministerstva spravodlivosti SR.
V súčasnosti obsahuje údaje publikované v Zbierke zákonov SR v plnom znení od roku 1918, Zbierku súdnych rozhodnutí a stanovísk Najvyššieho súdu SR od roku 1961, rozhodnutia, stanoviská a nálezy Ústavného súdu SR od r. 1993, kompletné údaje Obchodného registra SR, register súdnych znalcov a tlmočníkov a dokumenty Európskej únie.
Výhodou systému je aktuálnosť právnych informácií, pretože pracovníci Malokarpatskej knižnice týždenne zabezpečujú jeho aktualizáciu prostredníctvom internetu. Text vyhľadaného dokumentu je možné vytlačiť alebo uložiť na disketu. Využitie systému JASPI vám ponúka študovňa Malokarpatskej knižnice.

Ohodnoťte článok: