Nerandím s drogou, lebo...

Pracovníčky CVaPP / Máj 2004 / Prečítané 2145 krát
Pod týmto názvom vyhlásilo v máji Centrum výchovnej a psychologickej prevencie v Pezinku súťaž o najzaujímavejší plagát pre triedne kolektívy žiakov ZŠ v okrese Pezinok. Súťaž je jedným z podujatí organizovaných ku Dňu boja proti drogám, ktoré sa uskutočnia 24. júna.
Ďalšími podujatiami sú:
Deň otvorených dverí v Centre výchovnej a psychologickej prevencie (CVaPP) v Pezinku, na Cajlanskej ulici 95, v čase od 9.00 do 17.00 hod. Návštevníci si budú môcť pozrieť priestory centra, ale využiť i možnosť individuálneho poradenstva.
Diskusia s odborníkom z Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave a laickým terapeutom, kde bude možnosť porozprávať sa neformálne o prevencii, liečbe či inej pomoci závislým na drogách. Začiatok diskusie je o 17.00 hod. v priestoroch CVaPP. V poobedňajších hodinách budú mladí aktivisti rozdávať v Pezinku a Modre informačné letáky k danej téme.
Plagáty vytvorené triednymi kolektívmi budú počas celého dňa vystavené v priestoroch CVaPP a najlepšie budú ocenené na začiatku diskusie.
Srdečne vás všetkých pozývame.


Ohodnoťte článok: