Malokarpatské osvetové stredisko

Máj 2004 / Prečítané 2051 krát
v Modre v zmysle zákona č. 552/2003 Zb. z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na obsadenie miesta vedúceho Útvaru regionálneho rozvoja, cezhraničnej spolupráce a publicity. Kvalifikačné predpoklady: VŠ, vzdelanie II. stupňa, ovládanie nemeckého jazyka slovom a písmom, znalosť ďalšieho jazyka výhodou, orientácia v danej oblasti.
Úspešnému kandidátovi ponúkame: prácu v stabilnej inštitúcii, možnosť uplatniť svoj osobný a profesionálny potenciál, získanie skúseností.
V prípade záujmu o toto miesto zasielajte vaše žiadosti a profesný životopis na adresu - Malokarpatské osvetové stredisko, Horná 20, 900 01 Modra alebo e-mailom: moska@nextra.sk , poštou, prípadne faxom na č. 033/643 3489, posledný termín podania žiadosti je 28. máj 2004.

Ohodnoťte článok: