O druhej etape výstavby na Sahare

Ing. Eva Lupová / Máj 2004 / Prečítané 2069 krát
  V stredu 5. mája sa na pôde Mestského úradu v Pezinku uskutočnilo verejné prerokovanie zámeru obchodného komplexu Sahara Pezinok - 2. etapa, najmä v súvislosti s jeho vplyvom na životné prostredie. K uvažovanej výstavbe nových predajných priestorov sa vyjadrovali za účasti verejnosti zástupcovia posudzujúcich inštitúcií. Značná pozornosť bola venovaná hlavne parkoviskám, pretože tie presahujú limit určený zákonom. V rámci tohto prerokovania bolo okrem iného konštatované, že vplyv uvažovaných prevádzok na životné prostredie, najmä čo sa týka hlučnosti, bude zanedbateľný v porovnaní s hlukom, ktorý spôsobuje premávka na blízkej štátnej ceste II/502.

Ohodnoťte článok: