Ďakovný list riaditeľke

Ing. Andrea Slaninová, Jarmila Poláková / Máj 2004 / Prečítané 4420 krát
Rada školy pri Materskej škole Za hradbami v Pezinku ďakuje pani riaditeľke Daniele Moravčíkovej a kolektívu za starostlivosť o deti v tomto zariadení. V liste riaditeľke sa ďalej píše:
-
Materskú školu riadite srdcom, poznáte ľudí ktorých riadite, silou svojej osobnosti ich dokážete stimulovať a motivovať k práci. v celom kolektíve cítiť radostnú a tvorivú atmosféru, vyplývajúcu z dobrých medziľudských vzťahov, čo má priaznivý vplyv aj na naše deti, ktoré chodia do školy veľmi radi. Úsmev a pohladenie pomáha deťom prekonať aj ťažké obdobie ich adaptácie v kolektíve. My rodičia, sme veľmi spokojní s Vašou iniciatívou a organizovaním rôznych podujatí. Dúfame, že i pripravované spojenie troch pezinských materských škôl do jedného väčšieho subjektu zachová i naďalej nadštandardné dobré vzťahy a dobrú spoluprácu, vlastnú tejto škole rodinného typu. Budeme spokojní, keď budú naše deti i naďalej chodiť do školy s úsmevom a radosťou.

Ohodnoťte článok: