FINANČNÉ DARY

Zuzana Frnová / Máj 2004 / Prečítané 2083 krát

n Finančný dar 40 tisíc Sk získala Revia - Malokarpatská komunitná nadácia, od a.s. Tatrabanka na podporu projektov vybraných organizácií v Pezinku, Modre a vo Svätom Jure. Grantová komisia nadácie Revia rozhodla z tejto sumy podporiť päť projektov - z Pezinka sú to ZŠ Kupeckého - Detské prírodovedné múzeum a Občianske združenie Dotyk - Literárna dielňa.

n Novými darcami Klubu darcov nadácie Revia sa stali Daniela Klamová, Andrea Janošková a František Féder. Osem členov z Pezinka prispelo sumou 12 900 Sk, ktorú grantová komisia rozdelí na dobrovoľnícke projekty v Pezinku. Klub darcov vznikol v rámci projektu, ktorý iniciovali spoločnosť Orange Slovensko a Slovenská sporiteľňa.


Ohodnoťte článok: