PEZINSKÉ ČÍSLA

Máj 2004 / Prečítané 1489 krát
5 počet ročníkov medzinárodného festivalu chrámových zborov AD UNA CORDA;
156 nadmorská výška Pezinka v metroch
1844 ok založenia mestského parku grófom Františkom Pálfim
21865 počet obyvateľov podľa posledného sčítania ľudí (k 31.12. 2000)

Ohodnoťte článok: