Stretnutia s občanmi na radnici

Máj 2004 / Prečítané 2185 krát
V tomto roku sa už piatykrát uskutočnil Deň otvorených dverí na Mestskom úrade v Pezinku. Na piatich besedách sa zúčastnilo 174 občanov, prevažne žiakov pezinských škôl. Témami besied boli tézy: Ako funguje mestský úrad, Aktuálne otázky separovaného zberu a znečisťovania ovzdušia a Informácia o aktualizácii územného plánu Pezinka a generel dopravy mesta.
Ing. Michal Ondrovič informoval o navrhovaných zmenách v Územnom pláne mesta.   Na Hodine otázok a odpovedí s primátorom mesta sa občania zaujímali o možnosť získania nových záhradiek, výstavbu garáží, problémy s parkovaním a rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny.
Na individuálne konzultácie boli k dispozícii pracoviská - právne oddelenie (na poradenstvo z oblasti vzťahov občan - mesto) a oddelenie výstavby (informácie z digitálnej mapy o inžinierskych sieťach).
Vedúci odd. výstavby Ing. Michal Ondrovič na besede s občanmi predstavil návrh zmien v Územnom pláne mesta, o ktorých bude rozhodovať mestské zastupiteľstvo. V diskusii sa občania zaujímali o budovanie cestného obchvatu, riešenie problémov na štátnej ceste II/502 a na postup pri aktualizácii Územného plánu, najmä akým spôsobom sa budú akceptovať požiadavky ľudí.
Sprievodnými podujatiami bolo predstavenie informačného materiálu Počiatky mestskej samosprávy, riaditeľkou Mestského múzea v Pezinku Mgr. Petrou Pospechovou, celomestské stretnutie dôchodkýň pri príležitosti Dňa matiek v Kultúrnom centre a výstavka mestských insignií a prvej známky mesta Pezinok.

Ohodnoťte článok: