Privítali sme vstup do Európskej únie

Máj 2004 / Prečítané 1584 krát
Tohtoročný prvý máj okrem tradičných osláv sviatku práce, ktoré boli v réžii ľavice, bol významným dňom, keď Slovenská republika spolu s ďalšími deviatimi krajinami vstúpila do Európskej únie.
Je to veľká historická udalosť, ktorú väčšina obyvateľov víta a vidí v nej záruku lepšej budúcnosti pre Slovensko. V tomto duchu sa niesli aj oslavy vstupu do EÚ v Pezinku.
Na Radničné námestie vo večerných hodinách prvého mája prišli na pozvanie primátora a mestského zastupiteľstva asi tri stovky Pezinčanov, aby privítali tento významný dejinný krok. K účastníkom, medzi ktorými boli mladí i starší ľudia, sa prihovoril primátor mesta Oliver Solga. Vyzdvihol túto udalosť, ktorá obyvateľom našej vlasti prináša nádej na lepší život. Aj keď niektoré integračné kroky budú ešte pre ľudí možno bolestivé a neprinesú okamžité pozitívne zmeny, z dlhodobejšieho hľadiska môžeme očakávať postupné zvyšovanie životnej úrovne, čo potvrdzujú aj príklady z integrovaných krajín.
Súčasťou osláv vstupu do Európskej únie na pezinskom námestí boli vystúpenia speváckeho zboru Ad Una Corda a dychovej hudby Grinavanka. Účastníci si na záver pripili pohárikom vína a ochutnali čerstvé pekárenské výrobky.