Náboženské symboly na vozíku

Apríl 2004 / Prečítané 2069 krát
Na občianskom pohrebe na pezinskom cintoríne ma zarazila skutočnosť, že telo zosnulého k hrobu prevážajú na vozíku, ktorý má po oboch stranách veľké kresťanské kríže. Je zarážajúce, že na občiansky obrad sa používa vybavenie prispôsobené na "cirkevný spôsob" a ľuďom sú v takýchto ťažkých chvíľach vnucované náboženské symboly. Neviem ako by sa to páčilo veriacim, keby na tomto vozíku boli veľké červené hviezdy či anarchistický znak.
Žiadam Vás, pán primátor, aby ste ako zástupca všetkých občanov, uviedli tieto veci na správnu mieru, aby boli náboženské symboly z vozíka pri občianskych obradoch odstránené alebo aspoň vhodne prekryté.

Odpoveď primátora:
Priznávam sa, že ma obsah listu a argumentácia anonymného pisateľa trochu zaskočila. Ak by sme mali v tomto prípade vyjsť v ústrety, museli by sme mať minimálne dva vozíky. Pritom v čase, keď sme vozík objednávali, iný typ v ponuke ani nebol. Ale aj tak problém chceme riešiť, už som dal pokyn pohrebnej službe, aby zakúpili čierne plátno a kríže počas občianskych pohrebov prekrývali.
Mrzí ma však, že pisateľ nenašiel odvahu a pod svoj názor sa nepodpísal. Píše, že vyjadrenie slobodného názoru nie je ani dnes bez ujmy, pritom si môže byť istý, že zo strany vedenia mesta k ničomu takému nepríde. Naopak, ja osobne vysoko hodnotím tých, ktorí nás na nedostatky upozorňujú. Pochvala samozrejme vždy poteší, ale nevedie k tomu k čomu kritika, aby sa negatívne javy odstránili. Ubezpečujem všetkých, že našou prvoradou úlohou je vychádzať občanom v ústrety, pravda, ak sú ich požiadavky oprávnené a z finančných dôvodov splniteľné.

Ohodnoťte článok: