Rušné dni v pezinskej knižnici

Anna Šavarová / Apríl 2004 / Prečítané 3517 krát
  V Mesiaci knihy sa z podnetu Slovenskej asociácie knižníc už piatykrát konal Týždeň slovenských knižníc. Malokarpatská knižnica v Pezinku sa do tohto podujatia tiež zapojila a pod názvom Dni knižnice 2004 pripravila pre svojich čitateľov i pre širokú verejnosť veľa pekných a zaujímavých podujatí.
Kráľovná detských čitateľov Martinka Bednáriková s korunkou.   Študujúcej mládeži boli venované dve podujatia - beseda so Soňou Tomašových na tému Generačné vzťahy a problémy pre študentov stredného odborného učilišťa a stretnutie so spisovateľom a novinárom Ľubošom Juríkom pre študentov gymnázia. Obidvaja hostia sú obyvateľmi Pezinka.
Výnimočným bol deň víťazov. Konalo sa slávnostné vyhlásenie kráľa detských čitateľov, celoročné vyhodnotenie literárnych a výtvarných prác za rok 2003 a súťaže o najkrajšiu karikatúru. Rozdávali sa tituly, diplomy a ako inak aj knižné odmeny. Vzácnymi hosťami, ktorí tvorili porotu, boli primátor mesta Oliver Solga, v civilnom povolaní historik umenia a výtvarník, Peter Wittgrúber, historik a mestský kronikár a akademický sochár Alexander Ilečko. Kráľovnou detských čitateľov sa stala tretiačka osemročného Gymnázia v Pezinku Martinka Bednáriková. Po celý rok sa zapájala do akcií knižnice a splnila všetky stanovené podmienky a kritériá na získanie titulu.

   V literárnej súťaži ceny získali:
1. miesto a titul kráľovský dvorný pisár - Nikolka Čemanová zo 4. ročníka ZŠ Fándlyho ul.,
2. miesto - Romanka Izakovičová, 4.C ZŠ Na bielenisku,
3. miesto - Andrejka Kováčová, 4.A ZŠ Kupeckého.

   Vo výtvarnej súťaži boli ocenení:
1. miesto a titul dvorného maliara získali - Simonka Branná, 5.C ZŠ Fándlyho a Nikolka Voštinárová, 1.A ZŠ Holubyho,
2. miesto - Juraj Ženiš, 1.A Na bielenisku, čestné uznania - Marek Peka, Špeciálna ZŠ Modra, Milan Sandtner, Hestia Pezinok.

 Najlepšie karikatúry:
1. miesto - Kristína Satková, 5.A ZŠ Fándlyho,
2. miesto - Barbora Polanská, 9.D ZŠ Kupeckého,
3. miesto - Denisa Adamčíková, 7.B ZŠ Kupeckého, čestné uznania - Barbara Šusteková, Jana Pitoňáková, Paula Mandová, Martina Šimurdová (všetci ZŠ Kupeckého), Mária Guštafíková, Katarína Mikušová (obe ZŠ Fándlyho).


Študenti pezinského Gymnázia sa stretli na besede so Soňou Tomašových, autorkou knihy Obrázky z minulého života.   Vo štvrtok sa konala zaujímavá beseda žiakov gymnázia so zástupcami vydavateľstva Perfekt - divadelným teoretikom Andrejom Maťašíkom, historikom Ivanom Mrvom a zástupkyňou šéfredaktorky a jazykovou redaktorkou Dr. Sabolíkovou. Hovorilo sa o knihách Majstri scény a Dejiny v kocke. Fundované úvodné vstupy obidvoch autorov vytvorili veľmi dobrú atmosféru a povzbudili žiakov k množstvu otázok, ktoré sa točili najmä okolo dejín Slovenska, zaujímavostí z Pezinka a o majstroch, ktorí preslávili naše divadlo.
Posledný deň Týždňa knižnice žiaci školského klubu ZŠ Na bielenisku zahrali scénku z Pipi dlhej pančuchy žiakom zo ZŠ Fándlyho. Spoločne si všetci zaspievali a s vychovávateľkami sa zahrali pohybové hry, pričom sa výborne pobavili. Knižnicu v tento deň navštívili aj deti z materských škôl. Prišli sa zoznámiť s knižnicou a knižkami. Potom si v rámci jarných tvorivých dielní mohli rozvíjať svoju zručnosť, tvorivosť a fantáziu.
Podujatí bolo neúrekom. Všetky boli pripravené pre poučenie i zábavu čitateľov knižnice.


Ohodnoťte článok: