Zmeny vo vodárenskej spoločnosti

js / Apríl 2004 / Prečítané 2054 krát
  Z dôvodu reštrukturalizácie a centralizácie riadenia Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Bratislava je od 1. apríla 2004 v platnosti niekoľko zmien.
Na základe rozhodnutia predstavenstva BVS sú zrušené Prevádzkové správy Bratislava-vidiek a Senica. Ich úlohy preberajú v plnom rozsahu a celoplošne na území spravovanom BVS odborné prevádzkové správy spoločnosti.
Informácie o poruchách prijíma centrálny dispečing na novom bezplatnom telefónnom čísle 0800 121333 v nepretržitej 24-hodinovej prevádzke.
Žiadosti o vyjadrenia k stavbám s väčšou investičnou náročnosťou sa vybavujú v budove BVS, a.s., Odbor vodohospodárskeho rozvoja na Prešovskej ulici 48 v Bratislave. Informácie poskytneme na tel. číslach: ústredňa - 02/ 48253 111 alebo Odbor vodohospodárskeho rozvoja 02/48 253 369.
Odbor vodohospodárskeho rozvoja BVS, a.s. v Bratislave na Prešovskej 48 vybavuje všetky žiadosti o vyjadrenia aj pre okresy Malacky, Pezinok a Senec.
Zároveň BVS, a.s. od 1. apríla 2004 zavádza poplatky za služby podľa cenníka poplatkov za vyjadrenia podľa § 17 a § 18 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciach. Poplatky sa pohybujú od 60 do 2400 Sk, podľa náročnosti odborného úkonu. Cenníky sú k dispozícii na pracoviskách BVS.

Ohodnoťte článok: