Voda vyhovuje kritériám

Apríl 2004 / Prečítané 2145 krát
Obyvatelia Glejovky s vedúcou sociálneho odd. na MsÚ s A. Strapákovou

   Pri obhliadke Glejovky 11. marca rómski občania pracovníčkam mestského úradu tvrdili, že ich deti sa často sťažujú na bolesti brucha a kŕče, čo podľa nich spôsobuje to, že majú zlú pitnú vodu.
Mesto požiadalo o laboratórne vyšetrenie vzorky vody Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, ktorý vydal toto stanovisko:
Na základe vašej žiadosti bola dňa 18.3. 2004 odobratá a laboratórne vyšetrená vzorka vody z verejného vodovodu z bytov v rómskej osade Glejovka v Pezinku. Z priložených protokolov o skúške č. VHL - 02644 - VHL - 02646 vyplýva, že vyšetrené vzorky vody vyhoveli kritériám Vyhl. MZ SR č. 29/2002 Z.z. o požiadavkách na pitnú vodu. Zároveň boli odobrané a laboratórne vyšetrené vzorky vody aj z iných odberových miest v Pezinku a tie taktiež vyhoveli uvedenej vyhláške.


Ohodnoťte článok: