Vyjadrite sa k zastavovaniu rýchlikov

Marec 2004 / Prečítané 1865 krát
Regionálne pracovisko Divízie osobnej prepravy Železničnej spoločnosti, a.s. v Bratislave má záujem rozšíriť ponuku poskytovaných služieb pravidelnej železničnej osobnej prepravy. Ide o zastavovanie vybraných vlakov kategórie R v železničnej stanici Pezinok. V prvej fáze je záujem o zastavovanie rýchlikových spojení: R 720 Prievidza - Bratislava-Petržalka 18.11 hod., R 721 Bratislava-Petržalka - Prievidza 7.06 hod., R 722 Prievidza - Bratislava hl. st. 7.42 hod., R 723 Bratislava hl. st. - Prievidza 17.11 hod.
    Táto požiadavka je podmienená marketingovým prieskumom, ako aj prispôsobením sa ostatných dopravcov - harmonizáciou miestnej autobusovej dopravy v Pezinku a do ostatných miest a obcí spádovej oblasti.
Aby sme spoznali záujem o zastavovanie vlakov kategórie R v Pezinku žiadame vás o vyplnenie tohto dotazníka alebo odovzdanie najneskôr do 10. apríla 2004 do redakčných schránok Pezinčana v budove Mestského úradu na Radničnom nám. č. 7 - na prízemí vo vstupnej časti (schránka je oproti hlavnému vchodu) alebo v sídle redakcie v Dome kultúry, bočný vchod od evanj. fary (schránka je na prízemí). Vyplnený dotazník môžete odovzdať tiež na MsÚ, v kancelárii prvého kontaktu na prízemí.

Dotazník - zastavovanie vlakov vyššej kategórie v železničnej stanici Pezinok

   Vzhľadom na sociálno-hospodárske posúdenie si vás dovoľujeme požiadať aj o vyplnenie nasledujúcich údajov.:

mestská časť (ulica) bydliska:...............................................................

vek:.....................

1. Pre svoju cestu za potrebami (zamestnanie, škola ...) väčšinou využívam nasledovný druh dopravy:
l autobus
l vlak
l auto
l iné:................................

2. Ste spokojný s ponukou vlakových spojení zo železničnej stanice (žst) Pezinok?
l áno
l nie
l neviem posúdiť, nakoľko nevyužívam takéto spojenie

3. Ak cestujete vlakom, využívate aj MHD v Pezinku?
l áno
l nie

4. Ste spokojný s ponukou nadväzných autobusových spojov MHD v Pezinku na a zo žst Pezinok?
l áno
l nie

5. Ak cestujete autobusom, uprednostnili by ste priame rýchlikové spojenie v smere do a z Bratislavy, Trnavy prípadne pokračovanie do a z Nitry, Prievidze, Žiliny a pod.?
l áno
l nie

6. V akej časovej polohe by ste uvítali rýchlikové spojenie vzhľadom na Pezinok?
l z Bratislavy:......................................................................................
l do Bratislavy:...................................................................................
l z Trnavy: ..........................................................................................
l do Trnavy:........................................................................................
l iné:...................................................................................................

Ďakujeme vám za vyplnenie dotazníka.
Vaše ďalšie podnety ohľadne osobnej železničnej dopravy uvítame buď priamo na tomto dotazníku prípadne na adrese: Železničná spoločnosť, a.s., Divízia osobnej prepravy, OPS OP Bratislava, Predstaničné nám. 1, 810 04 Bratislava, e-mail: dopba@slovakrail.sk, heslo: "PODNETY PEZINOK".Ohodnoťte článok: