Výťažok z plesu

ff / Marec 2004 / Prečítané 1732 krát
  Rímskokatolícky farský úrad v Pezinku a hlavný organizátor plesu František Féder úprimne ďakujú všetkým, ktorí sa podieľali na príprave 10. Plesu farnosti Pezinok, ako aj tým, ktorí sa na ňom v rekordnom počte zúčastnili. Úprimná vďaka patrí aj všetkým sponzorom, ktorí prispeli do tomboly, Mestskému úradu a Kultúrnemu centru. Výťažok z plesu v sume 55 720 Sk bol odovzdaný do fondu na opravu interiéru Farského kostola.
Tohtoročný ples vhodne doplnili i výstavy Vo víre opráv a 10 rokov Plesu farnosti. Organizátor pripravil pre účastníkov anketu, v ktorej sa mohli vyjadriť o organizačnej stránke plesu.


Ohodnoťte článok: