Mladí recitátori Hviezdoslavovi

Anna Šavarová / Marec 2004 / Prečítané 1741 krát
  Ak by ste boli prišli 19. februára pred deviatou hodinou do Malokarpatskej knižnice v Pezinku - oddelenie pre deti, zažili by ste štebotanie detí, posledné memorovanie textov, posledné úpravy účesov a šiat u dievčat.
Potom šum pomaly stíchol, deti sa pousádzali, porota tiež, a mohla sa začať recitačná súťaž v prednese poézie, ktorú knižnica usporiadala pod názvom Deti Hviezdoslavovi pri príležitosti jeho 155. výročia narodenia.
Na súťaži sa zúčastnilo 22 detí z pezinských základných škôl a zo Špeciálnej základnej školy v Modre. Svojou recitáciou pripravili porote naozaj ťažké chvíle pri jej objektívnom rozhodovaní o prvých miestach vo dvoch kategóriách. V I. kategórii súťažili deti 1. - 5. ročníka ZŠ a v II. kategórii 6. - 9. ročníka. Deti prišli s pekným výberom poézie a zvládli ju mimoriadne dobre. Keďže bolo možné udeliť len 1. a 2. miesto, porota sa zhodla na udelení Čestného uznania.
V prvej kategórii získala:
1. miesto Kristínka Oravcová zo 4. ročníka ZŠ Na bielenisku,
2. miesto Blanka Vavreková, najmladšia účastníčka súťaže, z 1. roč. ZŠ Na bielenisku.

V druhej kategórii bodovali najmä chlapci
1. miesto získal Igor Schlosser, žiak 9. roč.ZŠ Na bielenisku za mimoriadne kultivovaný prednes,
2. miesto Michal Kebis, žiak 7. roč. ZŠ Fándlyho, ktorý tiež zvládol svoje vystúpenie výborne.

Čestné uznanie porota udelila Lenke Biháriovej, žiačke 9. roč. ZŠ Holubyho ul. a Andrejovi Horváthovi, žiakovi 7. roč. ŠZŠ v Modre.
Vystúpenie detí hodnotila porota v zložení - Mgr. Melánia Hájiková, Mgr. Milada Krejčová, Anna Šavarová, Ľubica Chvosteková a Marta Guštafíková a s ich recitáciou bola nadmieru spokojná. A aby deti nezapochybovali o jej kompetencii a kvalitách, pani Hájiková, ktorá v mene poroty recitátorov aj hodnotila, zarecitovala krásnu báseň a ďalšiu pridala pani Krejčová.
Slávnostné vyhodnotenie spolu s riaditeľkou Annou Gašparovičovou urobila predsedníčka poroty M. Hájiková. Víťazom a oceneným odovzdali diplomy a knižky.
Bolo to naozaj dôstojné podujatie na uctenie si pamiatky velikána slovenskej literatúry Pavla Országha Hviezdoslava. Škoda len, že sa na tejto súťaži pre ochorenie nemohli zúčastniť recitátori z 8-ročného Gymnázia v Pezinku, ktorí sa na súťaž svedomito pripravovali.
Dobrý začiatok obvykle máva i dobré pokračovanie a preto veríme, že i v ďalšom ročníku sa zídu výborní recitátori.

Ohodnoťte článok: