Prečo sa predávajú Kultúrne novinky?

Ing. Ingrid Noskovičová / Marec 2004 / Prečítané 1720 krát
Medzi návštevníkmi Kultúrneho centra sme zaregistrovali viacero dotazov týkajúcich sa dôvodu spoplatnenia mesačného programového bulletinu Kultúrne novinky od 1. januára 2004.
Radi by sme vás, vážení občania, informovali čo nás viedlo k tomuto kroku. Verte, že srdce nás mnohokrát bolelo, keď sme veľké množstvo týchto bulletinov nachádzali porozhadzovaných v sálach, v okolí Domu kultúry, po meste, v kontajneroch. Nevieme, či je to len v našej povahe, ale nedokážeme si, žiaľ, vážiť to čo dostaneme zadarmo. Pritom výrobné náklady na jeden výtlačok sú 2,38 Sk a mesto aj po zavedení predaja ešte na každý kus dopláca 0,38 Sk. Dôvodom predaja teda nie je na tom získať, ale predovšetkým zamedziť plytvanie s papierom a vynaloženou prácou.
K spoplatneniu bulletinov nás viedla podobná skúsenosť z partnerského mesta Mladá Boleslav. Aj tu mali do istého času s bulletinmi problémy, ktoré sa vyriešili, keď ich začali predávať. Verte, i keď sú to len 2 koruny, teraz si bulletin kúpi len ten, kto ho chce čítať. Keď ho niekto nechce, môže si vybrať inú z propagačných foriem, ktorú ponúkame.
I pri stúpajúcich nákladoch za honoráre, dopravu, energie sa snažíme udržať ceny vstupeniek na úrovni dostupnej zarábajúcemu občanovi. Aj touto cestou sa snažíme priblížiť k nášmu cieľu, ktorým je predovšetkým spokojnosť návštevníkov Kultúrneho centra.

Ohodnoťte článok: