Poďakovanie

Marec 2004 / Prečítané 2288 krát

     Dňa 24. 2. 2004 nás navždy opustila naša drahá Eva MOKRÁ, rod. Paparinská.
Ďakujeme všetkým za slová sústrasti a kvetinové dary pri poslednej rozlúčke. Naše poďakovanie patrí kňazovi Petrovi Slepčanovi, správcovi farnosti v Grinave a členom klubu dôchodcov v Grinave. Smútiaca rodina

 Vo štvrtok 4.3. 2004 sme sa na pezinskom cintoríne rozlúčili s našim drahým manželom, otcom a dedkom
Pavlom AULITISOM
vo veku nedožitých 60 rokov.
Ďakujeme všetkým za kvetinové dary a prejavy sústrasti. Nikdy nezabudneme. Manželka Betka, dcéry Renata a Jana s manželmi.


Ohodnoťte článok: