Podnet sme odstúpili

Marec 2004 / Prečítané 1607 krát
Naša čitateľka A. Kamanová nás upozornila na prepisovanie dátumu spotreby potravinárskych výrobkov v jednej pezinskej predajni. Jej podnet na prešetrenie sme zaslali inštitúcii, ktorá je kompetentná v predmetnej veci konať - Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR, odd. kontroly, Botanická 17, 841 04 Bratislava (tel. 02/ 602 57 203).
Upozorňujeme občanov, aby sa s podobnými problémami obracali priamo na túto inštitúciu, ktorá je oprávnená vykonávať v obchodnej sieti kontroly kvality potravín.

Ohodnoťte článok: